ANBI

HAMIN is een ANBI stichting, een algemeen nut beogende instelling. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn. Ook is HAMIN verplicht een aantal zaken online te publiceren. De contact en adresgegevens zijn hier te vinden en de doelstellingen van HAMIN zijn hier beschreven.

Stichting HAMIN kent de volgende bestuurders: Adrienne Blomberg is voorzitter, Ewout Schouten is penningmeester. De functie secretaris wordt vervuld door Maaike van Malenstein en Renee Kunnen is lid. Het beloningsbeleid is als volgt: volgens de statuten van HAMIN mogen deze bestuursleden niet beloond worden; er worden enkel kosten vergoedt.

Het beleidsplan van stichting HAMIN bestaat uit het werven van fondsen voor de verschillende projecten. Het werk bestaat uit het in Nederland financieel verwerken van de fondsen die voor de buitenlandse projecten zijn of worden geworven. Doelfondsen worden, na aftrek van eventuele administratieve kosten, direct doorgezet naar de juiste organisaties. Het eigen vermogen van HAMIN is hierdoor nihil. Het financiële verslag over 2015 kunt u hier bekijken, het verslag over 2016 is hier te bekijken en het verslag over 2017 is hier te bekijken.