Stichting HAMIN kent de volgende bestuurders: Adrienne Blomberg is voorzitter, Ewout Schouten is penningmeester. De functie secretaris wordt vervuld door Maaike van Malenstein en Renee Kunnen is lid. Tevens is Frida van de Vis als lid aan het bestuur toegevoegd. Het beloningsbeleid is als volgt: volgens de statuten van HAMIN mogen deze bestuursleden niet beloond worden; er worden enkel kosten vergoedt.