Doelstellingen

HAMIN staat voor Hulp Aan Mensen In Nood. Ons doel is dat hulp geboden wordt aan de allerarmsten en meest kwetsbare en verworpen mensen in de samenleving in arme landen. Dit doet stichting HAMIN door fondsen te werven voor verschillende projecten.

Stichting HAMIN kent de volgende bestuurders: Adrienne Blomberg is voorzitter, Ewout Schouten is penningmeester. De functie secretaris wordt vervuld door Maaike van Malenstein, Bas Visscher, Frieda van de Vis en Renee Kunnen zijn lid. Het beloningsbeleid is als volgt: volgens de statuten van HAMIN mogen deze bestuursleden niet beloond worden; er worden enkel kosten vergoed.

HAMIN werkt samen met betrouwbare mensen en organisaties die, net als HAMIN, geen winstoogmerk hebben. We investeren daarom op dit moment in Thailand in Siam Care en in Liberia in Wing of Refuge.