Hulp aan mensen in Nood!

Stichting HAMIN geeft Hulp Aan Mensen INood. Dat wil zeggen dat hulp geboden wordt aan de allerarmsten en meest kwetsbare en verworpen mensen in de samenleving in arme landen. HAMIN wil de mensen helpen in alle aspecten van hun “zijn”, lichamelijk, emotioneel, verstandelijk maar ook geestelijk.
Geestelijk wil zeggen dat alle mensen het recht hebben om minimaal éénmaal echt te horen en zien wat de liefde van Jezus inhoudt. Kortom, het gaat om de totale mens.

De stichting HAMIN is op dit moment actief voor de projecten die gedaan worden in Thailand en Liberia.


Hoe Jan van de Vis begon († 8 juni 2016):

In de jaren 90, na het ontvangen van een gulle gift, begon Jan van de Vis met de stichting HAMIN. Via deze stichting kon Jan zijn hartsverlangen: mensen met het Evangelie in daad en woord bereiken, handen en voeten geven.
Nadat Jan Thailand had bezocht in 2008 en het werk van Siam-Care ter harte nam, zette HAMIN zich in om Adrienne Blomberg die het werk toen leidde the helpen. In 2013 werd Siam-Care werk overgenomen door de familie Kelder en vertrok Adrienne met haar man Winston naar Liberia om daar nieuw werk te starten.

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn uw giften vanuit Nederland belasting aftrekbaar.

Stichting HAMIN zet zich in voor fonds werving voor projecten in Thailand en Liberia. We begonnen met een werk in Thailand en is uitgebreid naar Liberia. Het werk in Thailand is Siam Care Thailand, een NGO geleid door Natasja en Jan-Peter Kelder-Fass. In Liberia werkten we met Wing of Refuge, een organisatie geleid door Adrienne en Winston Sarwahpue-Blomberg. 

Blijf op de hoogte van ons werk, schijf u in voor onze nieuwsbrief:

Thailand

In Thailand werkt HAMIN met Siam-Care: een christelijke organisatie die zich inzet voor families waar met de gevolgen van hiv/aids geleefd moet worden en die vaak onzichtbaar zijn in de samenleving.

Liberia

In de (nasleep van de) desastreuze gevolgen van de ziekte Ebola in Liberia, Afrika, begon HAMIN samen te werken met Wing of Refuge onder leiding van Winston en Adrienne Sarwahpue-Blomberg om lokaal hulp en voorlichting te bieden.

Hamin

Stichting HAMIN geeft Hulp Aan Mensen In Nood. Dat wil zeggen dat hulp geboden wordt aan de allerarmsten en meest kwetsbare en verworpen mensen in de samenleving in arme landen.