Stichting HAMIN kent de volgende bestuurders: Gijsbert van Kampen is voorzitter, Ewout Schouten is penningmeester. De functie secretaris wordt vervuld door Adrienne Blomberg en Renee Kunnen is lid. Tevens is Frida van de Vis als lid aan het bestuur toegevoegd. Het beloningsbeleid is als volgt: volgens de statuten van HAMIN mogen deze bestuursleden niet beloond worden; er worden enkel kosten vergoedt.