Over Liberia

Liberia ligt aan de Westkust van Afrika tussen Ivoorkust en Sierra Leone met in het zuiden een lange kust strook langs de atlantische oceaan en in het noorden een grens met Guinea. Met een tropisch regen klimaat waarin veel regen valt van de maanden maart tot oktober is Monrovia de natste hoofdstad in de wereld. De wintermaanden zijn heet en vochtig: overdag heet maar met koelere temperaturen ‘s nachts. Liberia is rijk aan grondstoffen; ijzer erts, goud, diamanten en recentelijk gevonden olie. Ook produceert het veel rubber.

Korte geschiedenis

Liberia werd in 1847 gesticht door vrije slaven die uit Amerika zich aldaar gesetteld hadden. De verhouding tussen de vrije slaven en de locale bevolking die uit 15 stammen bestaat, is altijd een van fragiele verhouden geweest die uiteindelijk in 1980 in een militaire coup eindigde. De vrije slaven hadden al die jaren de politieke, economische en educatieve overhand gehad en zorgden ervoor dat dit ook zo bleef.
De coup van 1980 bracht echter geen verbetering of vrede. In 1989 werd Doe, de coup leider en president, vermoord. Bloedige burgeroorlogen volgden elkaar op, onderbroken door rustiger tijden. Onder het bewind van Charles Taylor in 2000 volgde weer een bloedige strijd tussen de verschillende ‘war-lords’, uiteindelijk werd in Augustus 2003 een vredes accoord berijkt. In totaal zijn zo’n 300.000 burgers omgekomen tijdens deze 14jarige periode en meer dan 1 miljoen burgers raakten ontheemd en vluchtten.
In 2005 won Ellen Johnson Sirleaf, de eerste vrouwlijke president voor Liberia en Afrika de verkiezingen en in 2011 werd ze herkozen.
Sinds het ‘2003 vredes accoord’ zijn de VN vredestroepen in grote getalen aanwezig. Het heeft het land de kans gegeven om zich na zoveel jaar oorlog weer op te bouwen en te werken aan ‘national reconsiliation’.

Facts

Liberia heeft een bevolking van rond de 4 miljoen mensen waarvan ongeveer 1 miljoen in de hoodstad Monrovia woont. Het is een jonge bevolking waarvan bijna 45% onder de 14 jaar oud is die zo’n 2,5% per jaar groeit. De levensverwachting bij geboorte is 58 jaar.
De bevolking bestaat uit verschillende stammen waarvan de grootste zijn; Kpelle (zeg Pele) 20%, Bassa 13%, Grebo 10%, Gio 8% Mano 8%, Kru 6%, Lorma 5%, Kissie 5%, Gola 4 % en anderen kleinere groepen delen de overige 21%. Engels is de officiele taal, verder zijn er 20 stamtalen die door de verschillende stammen gesproken worden. Sommigen hiervan hebben een geschreven alphabet, de meeste niet.

De gezondheids zorg laat veel te wensen over; 1 arts of 100.000 inwoners en 8 ziekenhuisbed voor elke 10.000 inwoners. Het land wordt getijsterd door tropische ziekten als malaria, lassa fever, bilharzia en typhus om maar een paar te noemen.

In Maart 2015 werd in het VN rapport over armoede Monrovia genoemd als de armste hoofdstad in de wereld.

20% van de kinderen is ondervoed
21% van de kinderen
tussen de 5-14 jaar werkt
60% boven de 15 jaar
kan lezen en schrijven
80% leeft onder
de armoede grens
85% die de leeftijd heeft
om te werken is werkloos