ANBI

HAMIN is een ANBI stichting, een algemeen nut beogende instelling. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn. Ook is HAMIN verplicht een aantal zaken online te publiceren. De contact en adresgegevens zijn hier te vinden en de doelstellingen van HAMIN zijn hier beschreven.

Stichting HAMIN kent de volgende bestuurders: Gijsbert van Kampen is voorzitter, Ewout Schouten is penningmeester. De functie secretaris wordt vervuld door Adrienne Blomberg en Renee Kunnen is lid. Tevens is Frida van de Vis als lid aan het bestuur toegevoegd. Het beloningsbeleid is als volgt: volgens de statuten van HAMIN mogen deze bestuursleden niet beloond worden; er worden enkel kosten vergoedt.

Het beleidsplan van stichting HAMIN bestaat uit het werven van fondsen voor de verschillende projecten. Het werk bestaat uit het in Nederland financieel verwerken van de fondsen die voor de buitenlandse projecten zijn of worden geworven. Doelfondsen worden, na aftrek van eventuele administratieve kosten, direct doorgezet naar de juiste organisaties. Het eigen vermogen van HAMIN is hierdoor nihil.

Hier kunt u het financieel HAMIN_Jaarrekening_2022 bekijken.