Onze Toegevoegde Waarde

Wat is onze toegevoegde waarde

  • Bij alles wat wij doen is de Bijbel de bron en onze leidraad.
  • Wij faciliteren het ontvangen en doorgeven van giften voor buitenlandse projecten die passen bij onze doelstelling en zo dicht mogelijk bij de mensen in nood zitten. Giften gaan rechtstreeks naar de projecten zodat er weinig tot geen geld aan de strijkstok blijft hangen.
  • Wij hebben een relatie met medewerkers in de verschillende buitenlandse projecten zodat we kunnen waarborgen dat de fondsen voor de juiste doeleinden worden gebruikt.