Doelstellingen

HAMIN staat voor Hulp Aan Mensen In Nood. Ons doel is dat hulp geboden wordt aan de allerarmsten en meest kwetsbare en verworpen mensen in de samenleving in arme landen. Dit doet stichting HAMIN door fondsen te werven voor verschillende projecten.

Waar staan we voor?

Het hart van de stichting

 • Hulp bieden aan de allerarmsten, meest kwetsbare en verworpen mensen in de samenleving.
 • HAMIN wil deze mensen steunen in alle aspecten van hun “zijn”, het gaat om de totale mens, lichamelijk, emotioneel, verstandelijk en ook geestelijk. Geestelijk wil zeggen dat alle mensen het recht hebben om minimaal eenmaal echt te horen en zien wat de liefde van Jezus inhoud.


Wat is onze toegevoegde waarde

 • Bij alles wat wij doen is de Bijbel de bron en onze leidraad.
 • Wij faciliteren het ontvangen en doorgeven van giften voor buitenlandse projecten die passen bij onze doelstelling en zo dicht mogelijk bij de mensen in nood zitten. Giften gaan rechtstreeks naar de projecten zodat er weinig tot geen geld aan de strijkstok blijft hangen.
 • Wij hebben een relatie met medewerkers in de verschillende buitenlandse projecten zodat we kunnen waarborgen dat de fondsen voor de juiste doeleinden worden gebruikt.
 • Wie ondersteunen we?
 • In Thailand werkt HAMIN met Siam-Care: een Christelijke organisatie die zich inzet voor families waar met de gevolgen van HIV/AIDS geleefd moet worden en die vaak onzichtbaar zijn in de samenleving.  siamcare website
 • In de nasleep van de desastreuze gevolgen van de ziekte Ebola in Liberia, West Afrika, begon HAMIN samen te werken met DUCHASC onder leiding van Rose Kamara om lokaal hulp en voorlichting te bieden, vooral aan vrouwen en wezen. Facebook van Rose
 • In Ghana werkt HAMIN met Children and Teens in Worship Foundation geleid door Mark en Petra van Liere Ed-Orta Addo. Hun motto is ‘Impacting our Generation with the Gospel of Christ Jesus’. Zij ondersteunen lokale projecten in Ghana waaronder projecten in het onderwijs. CTIW website
 • In Nigeria werkt HAMIN samen met SUWA (Scripture Union West Africa) geleid door het bevlogen voorgangers echtpaar Sam en Rhoda Udanyi. SUWAs mandaat is op lokale gemeenschappen op te bouwen, een positieve respons te brengen in de HIV/AIDS problematiek, wees-kwetsbare kinderen als ook misbruikte vrouwen en meisjes bij te staan en te helpen. SUWA website
 1. Onze Visie en Missie

Visie: Om nauw samen te werken met lokale non-profitorganisaties die gelijkgestemd zijn en uitkijken naar de meest kwetsbaren in de samenleving.

Missie: Om Holistische steun te bieden, de handen, voeten, ogen, metgezel en stem van de Heer Jezus zijn aan degenen die aan de rand staan.